Contact history main
     :: สยามสแควร์
 
 
ศูนย์การค้าสยามสแควร์ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันริมถนนพระรามที่ 1 และ ถนนพญาไท อยู่ในความดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ จำนวน 610 คูหา และ
 
โรงแรมโนโวเทล :
SIAM SQUARE DIRECTORY
 
>> ประวัติสยามสแควร์
>> จุดเริ่มต้นสยามสแควร์
>> การพัฒนาสยามสแควร์
>> การพัฒนาสยามสแควร์ในช่วงที่ผ่านมา
>> แนวทางการพัฒนาสยามสแควร์สู่อนาคต
>> ภาพชีวิตในอดีตถึงปัจจุบันที่ยังคงความนิยมไม่เคยเสื่อมตลอด 30 ปี
>> เคล็ดลับที่ทำให้สยามสแควร์ยังคงเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน
>> ปัญหาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของศูนย์การค้าเก่าแก่
>> การศึกษาแนวคิดเบื้องต้นการพัฒนาพื้นที่สยามสแควร์
 
ประวัติสยามสแควร์
 
 
         ที่ดินบริเวณก่อนสร้างสยามสแควร์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ ต่อมามหาวิทยาลัยให้บริษัทฯวังใหม่ จำกัดเป็นผู้ลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นในบริเวณปทุมวัน และในส่วนบริเวณสยามสแควร์ บริษัทเซาท์อีสท์เอเซียคอนสตรั๊คชั่น จำกัดเป็นผู้รับช่วงเหมากับบริษัทวังใหม่ฯก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้นครึ่ง เริ่มสร้างในปี 2505 เริ่มเสร็จในปี 2507 ผู้ ลงทุนสร้างอาคารเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการให้เช่าในระยะ 10 ปีแรก ภายใต้การควบคุมดูแลการใช้อาคาร การต่อเติมดัดแปลงอาคารจากมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้เก็บผลประโยชน์สืบมาทุกวันนี้
 
สถาปนิกผู้ออกแบบ : รองศาสตราจารย์เลิศ อุรัสยะนันท์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
วิศวกร : ศาสตราจารย์รชฏ กาญจนวนิชย์
 
 
จุดเริ่มต้นสยามสแควร์
 
 
         สยามสแควร์เริ่มดำเนินการ เมื่อประมาณ ปี 2513 เป็นการพัฒนาที่ดิน ประมาณ 63 ไร่ บริเวณสี่แยกปทุมวันริมถนนพระรามที่ 1 และ ถนนพญาไท โดยบริษัท South East Asia เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าเชิงแบบและเปิดโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ สูง 3-4ชั้น ประมาณ 610 คูหา มีอาคารขนาดใหญ่บ้าง เช่น โรงภาพยนตร์ โรงโบว์ลิ่ง มีการวางผังอาคาร ถนน ที่จอดรถและระบบสาธารณูปโภคไว้อย่างดี ธุรกิจที่เข้ามาเปิดดำเนินการหลากหลายอาทิเช่น ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า ร้านตัดผม และร้านอาหาร ส่วนใหญ่ย้ายมาจากย่านธุรกิจอื่น เช่น วังบูรพา สุรวงค์ สีลม เป็นต้น ต่อมาในปี 2527 ได้มีการรื้อโรงโบว์ลิ่งออกแล้วสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็คือ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ต่อมาในปี2541 ก็มีโครงการ The center point of Siam square ,โครงการ Siam Square Animation Windows เป็นการเผยแพร่ภาพผ่านทางจอโทรทัศน์ พลาสม่า จำนวน 8 จุด บริเวณใต้โรงภาพยนตร์สยามและลิโด้
 
 
การพัฒนาสยามสแควร์
 
 
         นอกจากการพัฒนาดังกล่าวแล้ว ด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณสยามสแควร์ใหม่ทั้งหมด การขอความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเพิ่มเติม ในการรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดความเรียบร้อยและการจราจรในบริเวณสยามสแควร์ ได้ร่วมดูแลความเรียบร้อยทางหนึ่งด้วยในด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยได้ดูแล มีการซ่อมบำรุงผิวจราจร จ้างทำความสะอาดกวาดพื้นถนน ทางเท้า ดูแลรักษาบำรุงสวนหย่อม จัดจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำปีละอย่างน้อย 6 ครั้ง การบริหารจัดการต่างๆของมหาวิทยาลัย ในบริเวณสยามสแควร์นั้น เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกรรมในบริเวณเป็นสำคัญ ให้คงไว้ถึงความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของกรุงเทพมหานคร
 
 
การพัฒนาสยามสแควร์ในช่วงที่ผ่านมา
 
 
         การจัดระเบียบการขายสินค้าหาบแร่แผงลอยที่กระจายอยู่บริเวณต่างๆ ของสยามสแควร์ ให้เข้ามาอยู่บริเวณเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
>> การปรับปรุงภูมิทัศน์สยามสแควร์ ที่เห็นได้ชัด คือ การปรับปรุงทางเดินเท้าใหม่ให้แข็งแรงสวยงามโดยลดพื้นที่จอดรถยนต์บางส่วนและขยายทางเดินเท้าให้กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทำซุ้มประตูทางเข้าและป้อมรับบัตรใหม่ เพื่อมีรูปแบบที่ทันสมัยและสวยงาม
>> การเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวได้แก่ต้นไม้และส่วนหย่อมต่างๆ ในสยามสแควร์อีกจำนวนมาก
>> การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม การเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนและการทุบรื้ออาคารขยะเดิมแล้วปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะเพื่อลดผลกระทบด้านมลภาวะ
>> การปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสยามสแควร์ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีรูปแบบที่ทันสมัย รวมถึงโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการ Siam radio network การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสยามสแควร์ และ โครงการ Digital Screen เพื่อติดตั้งสื่อแพร่ภาพ (วีดีโอวอลล์) บริเวณเหนือกันสาดหน้าร้าน Milk Plus สาขาสยามสแควร์ ตรงข้ามโครงการ The Center Point of Siam
 
 
แนวทางการพัฒนาสยามสแควร์สู่อนาคต
 
 
         แนวโน้ม Shopping center ในเขตใจกลางเมืองยังคงได้รับความนิยมอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การค้าที่อยู่ติดกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เช่น รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางหลักในอนาคต ศูนย์การค้าสยามสควร์ซึ่งต้องอยู่ บริเวณสี่แยกปทุมวันรายล้อมด้วยศูนย์การค้าชื่อดังที่อยู่ใกล้เคียงเช่น มาบุญครอง Discovery และ สยามเซนเตอร์มีส่วนช่วยกันเสริมสร้างความคึกคักกันธุรกิจ Shopping center มาเป็นระยะเวลายาวนานนับสิบปี โดยสยามแสควร์เป็นแห่งเดียวที่ยังคง เอกลักษณ์ที่เป็นเป็นศูนย์การค้าแนวราบเปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งเดียว ปัจจุบันการแข่งขันศูนย์การค้าต่างมีการแข่งขันกันสูงมาก เห็นได้ชัดจากศูนย์การ ค้าต่างๆ รอบด้านต่างเร่งกันปรับปรุงรูปโฉมภายนอกและภายใน ให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดผู้ ใช้บริการ สำหรับสยามสแควร์ก็เช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบหลายอย่าง ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดความพึง พอใจต่อผู้ค้าและผู้ใช้บริการในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงดังกล่าวยังขาด ภาพรวมการพัฒนาเพื่อให้สยามสแควร์ให้เป็นศูนย์การค้าชั้นนำมีภูมิทัศน์ที่สวยงามทัน สมัยมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดพื้นที่ ดังนั้นจึงจำ เป็นต้องมีวางแผนการพัฒนาในระยะยาวที่มีการศึกษาปัญหาในปัจุบันที่ต้องปรับปรุง และออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบสยามสแควร์ในอนาคต โดยกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ และบริการปัจจุบันให้น้อยที่สุดเพื่อคงความนิยมและสามารถแข่งขันกับศูนย์การค้าอื่นๆ ในระยะยาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนา สยามสแควร์ เมื่อปี 2544 จึงกำหนดให้มีโครงการประกวดแบบร่างสยามสแควร์ใน อนาคต เพื่อระดมแนวความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่และภาพของสยามสแควร์ใน อนาคต ซึ่งจากการดำเนินงานมีผู้สนใจทั้งนิสิตนักศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพให้ ความสนใจร่วมเสนองานประกวดจำนวนมาก
 
 
ภาพชีวิตในอดีตถึงปัจจุบันที่ยังคงความนิยมไม่เคยเสื่อมตลอด 30 ปี
 
 
         ศูนย์การค้าสยามสแควร์อยู่ใจกลางเมืองแวดล้อมด้วยสถานการศึกษาดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจบริเวณนี้จึงมีหลากหลายกลุ่ม ก็คือ คือวัยรุ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคนทำงาน มีการเข้ามาใช้บริการแตกต่างวัตถุประสงค์กันไป โดยมี แม่เหล็กคือ โรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย และร้านอาหาร กิจกรรมของที่นี่คือ ดูหนัง-กินข้าว-ชอปปิ้งสิ้นค้าแฟชั่น เมื่อ 20 ปีที่แล้วมีภาพยนต์เรื่อง“สยามสแควร์ “ สามารถแสดงภาพความนิยมและชีวิตของกลุ่มวัยรุ่น ใน สยามสแควร์ ได้ดี

         ธุรกิจร้านค้าบริการในสยามสแควร์ได้หมุนเวียนเปลี่ยนตลอดระยะเวลา 30 ปี กิจการเก่าในอดีตหลายแห่งถูกแทนที่ด้วยกิจการใหม่ๆ ตามยุคและสมัยแต่สยามสแควร์ก็ยังคงเป็นศูนย์การค้าที่มีความหลากหลายจวบจนถึงปัจจุบัน
 
 
เคล็ดลับที่ทำให้สยามสแควร์ยังคงเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน
 
 
         การเป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวที่มีเอกลักษณ์เป็นศูนย์การค้าแบบเชิงราบ(low rise ) และเปิดโล่ง ( open to air) ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง ร้านค้าและบริการมีความหลากหลายตอบสนองต่อผู้ใช้บริการหลายกลุ่มโดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น สินค้าที่ตอบสนองเฉพาะกลุ่ม โรงภาพยนต์และร้านอาหาร และโครงการยอดนิยม the center point of siam square ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปลายปี 2542 เป็นโครงการที่มีขนาดเล็กแต่มีการโปรโมตให้มีชื่อเสียงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ใครไม่รู้จัก center point ถือว่าเชย โครงการนี้ช่วยให้เกิดความคึกคักของธุรกิจโดยรอบโครงการ และพื้นที่อื่นของสยามสแควร์ แม้ว่าพื้นที่จะอยู่ใจกลางเมืองมีปัญหาเรื่องที่การจราจรและจอดรถ แต่การเปิดดำเนินการ BTS รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย โดยมีสถานีร่วมสยามซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดอยู่ติดกับพื้นที่โครงการจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่สยามสแควร์ที่สะดวกรวดเร็ว
 
 
ปัญหาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของศูนย์การค้าเก่าแก่
 
 
         สยามสแควร์เปิดดำเนินการมาถึง 30 ปีแม้ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจยังมีความเป็นไปได้แต่สภาพอาคารสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงภูมิทัศน์ต่างๆ ย่อมเสื่อมสภาพและทรุดโทรมตามกาลเวลา ปัญหาที่ ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องประสบอยู่ เช่น สภาพภายนอกอาคารเก่า ทางเดินเท้าที่แคบและชำรุด ความสกปรกของระบบการระบายน้ำเสีย ปัญหาน้ำท่วม การวางระบบสาธารณูปโภคที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นสายไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ และระบบการกำจัดขยะ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วบางส่วน แต่ระบบสาธารณูปโภคโดยรวมยังไม่ได้วางแผนระยะยาว
 
 
การศึกษาแนวคิดเบื้องต้นการพัฒนาพื้นที่สยามสแควร์
         ช่วงวลานี้เป็นขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางการพัฒนาบริเวณสยามสแควร์ เพื่อศึกษาและออกแบบในภาพรวมการพัฒนา (Master plan) พื้นที่สยามสแควร์ทั้งหมดโดยเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่โดยคำนึงถึงกิจกรรมหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสยาม สแควร์ คาดว่ากำหนดการดำเนินงานแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2546
 
 
 
 
 
 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330  โทร. 02-2183590 FAX 02-2183589
e-mail : CU.prop@chula.ac.th http://www.property.chula.ac.th