หน้าหลัก

   
 
 • 26/03/17
  26 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย อุทยาน 100 ปี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นจามจุรี9 ต้นหน้าอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งแต่ละต้น ล้วนเป็นต้นกล้าที่เพาะมาจากต้นจามจุรีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้หน้าหอประชุมจุฬาฯ เมื่อ 15 มกราคม 2505 การนี้ทรงปลูกแต่ละต้น ให้มีระยะห่างกัน 9 เมตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
  26/03/17
 • 26/03/17
  26 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นเสด็จฯ ทรงบาตรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันในการนี้ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี  ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
  26/03/17
 • 07/03/17
  จากพระบรมราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานพื้นที่แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ และนำพาประโยชน์สู่สังคมอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่สีเขียวกว่า ๒๙ ไร่ ที่พัฒนาแนวคิดการจัดพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวจุฬาฯ กับสังคม ผู้คนและธรรมชาติ รวมถึงเอื้อต่อรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายของสาธารณชนโดยทั่วไปจึงเป็นเครื่องหมายสำคัญและของกำนัลจากความตั้งใจ เพื่อฉลองหนึ่งศตวรรษของจุฬาฯที่มอบไว้แก่ประชาสังคม
  07/03/17
 
สงกรานต์ปีนี้ มาสาดความสุข สาดความสนุกกันที่งาน  "สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า ยกสยาม"...
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สยามสแควร์ ซอย ๕