หน้าหลัก

   
 
 • 09/07/17
  วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้จำนวน ๙ ต้น ได้แก่ต้นจามจุรี ๑ ต้น ต้นตะเคียนทอง ๘ ต้น ร่วมกับคณะ อาจารย์ นิสิตและข้าราชการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีรนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
  09/07/17
 • 07/07/17
  วันที่ 7 ก.ค.2560 ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการThe 4th Engagement Thailand Annual Conference : University Social Commitment in a ChallengingCentury เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
  07/07/17
 • 06/07/17
  เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯนำคณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน นำคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง เดินทางไปมอบให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดอยุธยาจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศาลาลอย โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิ์วิทยา)โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธโรจตะการวิทยา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษารวมทั้งยังมอบอุปกรณ์กีฬาที่ได้จากการบริจาคของผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานให้กับโรงเรียน
  06/07/17
 
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ลานอัฒจรรย์ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์
จัตุรัสจามจุรึ ขอเชิญร่วมงาน ทำบุญหล่อเทียนพรรษาในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ก.ค. พ.ศ. 2560ตั้งแต่เวลา 08.45 น .- 12.30 น. ณ...
วันที่ 27 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. - 17.00 น.  ณ บริเวณสยามสแควร์วัน ชั้น LG