ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3590
โทรสาร : 0-2218-3589
เว็ปไซต์ : http://www.property.chula.ac.th

แผนที่การเดินทาง


Download Map