กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

02/02/2017
วันที่ 2 ก.พ. 2560 คุณนารีรัตน์ มโนชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำการมอบรางวัล "...

กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์

24/02/2017
24 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ. ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯนำคณะจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ  มอบเงินบริจาคตามโครงการ“ทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมซับน้ำตาชาวใต้”...