ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 26/03/17
  26 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย อุทยาน 100 ปี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นจามจุรี9 ต้นหน้าอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งแต่ละต้น ล้วนเป็นต้นกล้าที่เพาะมาจากต้นจามจุรีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้หน้าหอประชุมจุฬาฯ เมื่อ 15 มกราคม 2505 การนี้ทรงปลูกแต่ละต้น ให้มีระยะห่างกัน 9 เมตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
  26/03/17
 • 26/03/17
  26 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นเสด็จฯ ทรงบาตรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันในการนี้ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี  ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
  26/03/17
 • 07/03/17
  จากพระบรมราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานพื้นที่แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ และนำพาประโยชน์สู่สังคมอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่สีเขียวกว่า ๒๙ ไร่ ที่พัฒนาแนวคิดการจัดพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวจุฬาฯ กับสังคม ผู้คนและธรรมชาติ รวมถึงเอื้อต่อรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายของสาธารณชนโดยทั่วไปจึงเป็นเครื่องหมายสำคัญและของกำนัลจากความตั้งใจ เพื่อฉลองหนึ่งศตวรรษของจุฬาฯที่มอบไว้แก่ประชาสังคม
  07/03/17
 • 24/02/17
  24 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ. ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯนำคณะจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ  มอบเงินบริจาคตามโครงการ“ทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมซับน้ำตาชาวใต้” จำนวน  49,090 บาท ให้กับม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไปณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง นวลผ่อง เสนาณรงค์  สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
  24/02/17
 • 16/02/17
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จะทำการปิดปรับปรุงถนนแยกซ.จุฬาฯ 32 ตัด ซ.จุฬาฯ 5 เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 18 ก.พ. เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 21 ก.พ. เวลา 24.00 น.ทั้งนี้ทุกท่านสามารถศึกษาเส้นทางเดินรถได้ตามแผนผังหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  16/02/17
 • 14/02/17
  14 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯรับมอบเงินบริจาค เพื่อร่วมทบสมทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย จากคุณกรนก จึงภักดีผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  14/02/17
 • 02/02/17
  วันที่ 2 ก.พ. 2560 คุณนารีรัตน์ มโนชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำการมอบรางวัล "โครงการพลังชุมชนสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3" ให้กับผู้ชนะเลิศตามประเภทต่าง ๆ
  02/02/17
 • 24/01/17
  ซ.จุฬาฯ 32 จะปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงแยก ซ.จุฬาฯ 32 ตัด ซ.จุฬาฯ 5ตั้งแต่ วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 31 ม.ค. 2560 เวลา 24.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก
  24/01/17
 • 19/01/17
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี "ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 60 รูป ต้อนรับปีใหม่ 2560" พร้อมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดีจุฬาฯ คุณมรกต สนิทธางกูร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นิสิตผู้เช่าผู้ประกอบการภายในสยามสแควร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไป มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ สยามสแควร์ซอย 5
  19/01/17
 • 18/01/17
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ขอเชิญทุกท่าน "ร่วมซับน้ำตาชาวใต้" ด้วยการร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคที่ อาคารวิทยกิตติ์@สยามสแควร์ อาคารสยามสแควร์วัน อาคารสยามกิตติ์ อาคารจัตุรัสจามจุรีตลาดสามย่านและอาคารพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
  18/01/17