สยามสแควร์วัน

โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณโรงภาพยนตร์สยามที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปเมื่อปี พ.ศ. 2553 เนรมิตรใหม่ให้กลายเป็น
ศูนย์การค้าในพื้นที่สยามสแควร์ บนทำเลทองที่ดีที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ย่านปทุมวัน ด้วยพื้นที่กว่า 8 ไร่
กับครั้งแรกของเมืองไทยในรูปแบบของถนนช้อบปิ้งแนวตั้ง 7 ชั้น หรือ “Urban Shopping Streets” เพิ่มประสบการณ์
ความสุขที่เหนือกว่าด้วย Ramp ทางเดินถนนแฟชั่นลอยฟ้า ที่พาดผ่านจากสถานีรถไฟฟ้าสยามเข้าสู่ตัวอาคาร ให้คุณ
สัมผัสกับ FLD Concept แหล่งรวม Fashion ร้านค้า Lifestyles และ Digital โซน

สยามสแควร์ วัน จึงเป็น ศูนย์รวมและจุดนัดพบของ ความงาม ศิลปะ นวัตกรรม ความบันเทิง และแฟชั่นฮิป แห่งใหม่
รวมทั้งแฟลกชิพสโตร์แบรนด์ดังไว้กลางมหานคร กับตำนานแฟชั่นวัยรุ่นไทยจากอดีตสู่อนาคต

สยามกรีนสกาย Siam Green Sky  นับเป็น Public Space ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ไม่ใช่แค่การเป็นสวนลอยฟ้า
หรือพื้นที่สีเขียว  แต่ได้รับการออกแบบให้ลงตัวตามภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดการตกแต่งด้วยการปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ รวมถึง
พืชผักสวนครัว ข้าว ที่สามารถนำไปรับประทานได้จริง เนื่องจากเจ้าของโครงการต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้การทำ
เกษตรกรรมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่กลางใจเมืองด้วย นับได้ว่าเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
ทั้งในด้านทัศนียภาพ ศิลปะ ภูมิสถาปัตย์ ที่สวยงาม ด้านการศึกษา เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาศึกษา
หาความรู้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การเลี้ยงดู การจัดการ และที่สำคัญที่สุด ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรองรับน้ำที่สำคัญของพื้นที่
ช่วยให้เกิดการชะลอการไหลของน้ำเมื่อเกิดฝนตก ขณะเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่ได้ดีขึ้น รวมทั้ง
ลดอุณหภูมิความร้อนภายในอาคารลงได้ 3-4 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิภายนอกใน บริเวณพื้นที่สีเขียวลงได้มากถึง
7 องศาเซลเซียส ที่สำคัญ ประหยัดค่าไฟลงต่อปี ได้มากถึง 2,000 บาทต่อการปลูก 1 ตารางเมตรเลยทีเดียว

โดยสยามกรีนสกายได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจากแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ เน้นการเรียนรู้ ชูวิถีเกษตรและสร้าง
เครือข่ายสังคม โดยการเรียนรู้ หมายถึงการให้ความรู้ด้านการเกษตรก้าวหน้า การจัดการภูมิทัศน์ นิเวศเมือง กระบวนการ
ผลิตอาหารปลอดภัย ส่วนการชูวิถีเกษตร หมายถึง การนำวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรไทย มาให้คนเมือง
ได้สัมผัสการจัดสรรพื้นที่เน้นการใช้แนวคิดการจัดการตนเองอย่างครบวงจรและสร้างเครือข่ายสังคม  เป็นแหล่งพบปะผู้คน
รักษ์เกษตร สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ นอกจากการสร้างเครือข่ายทางสังคมสีเขียวแล้ว ยังสอดแทรกเรื่องของการใช้
พลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการขยะ ด้วยการมีแนวคิดให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในการส่งต่อขยะอินทรีย์
เพื่อมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในบริเวณสวนหลังคา

ร่วมเติมสีสันความสุข ของความทันสมัยครั้งใหม่ในตัวคุณได้ที่ SIAM SQUARE ONE

โทรศัพท์ : 02-255-9994-7
www.siamsquareone.com
www.facebook.com/SIAM.SQUARE.I
twitter.com/SiamSquareOne