ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ สยามสแควร์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สยามสแควร์ ซอย ๕