งานใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 10 : 100 ปีจุฬาฯ อาลัยรัก

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. - 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารจัตุรัสจามจุรี