ประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงถนน แยกซ.จุฬาฯ 32 เป็นการชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงถนน แยกซ.จุฬาฯ 32 เป็นการชั่วคราว

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จะทำการปิดปรับปรุงถนน
แยกซ.จุฬาฯ 32 ตัด ซ.จุฬาฯ 5 เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่ วันที่ 18 ก.พ. เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 21 ก.พ. เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ทุกท่านสามารถศึกษาเส้นทางเดินรถได้ตามแผนผัง
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้