ทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมซับน้ำตาชาวใต้

ทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมซับน้ำตาชาวใต้

24 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ. ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ
นำคณะจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ  มอบเงินบริจาคตามโครงการ
“ทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมซับน้ำตาชาวใต้” จำนวน  49,090 บาท ให้กับ
ม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป
ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง นวลผ่อง เสนาณรงค์  สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย