อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม

อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม

จากพระบรมราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้พระราชทานพื้นที่แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ และนำพาประโยชน์สู่สังคม
อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่สีเขียวกว่า ๒๙ ไร่ ที่พัฒนาแนวคิดการจัดพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชาวจุฬาฯ กับสังคม ผู้คนและธรรมชาติ รวมถึงเอื้อต่อรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายของสาธารณชนโดยทั่วไป
จึงเป็นเครื่องหมายสำคัญและของกำนัลจากความตั้งใจ เพื่อฉลองหนึ่งศตวรรษของจุฬาฯที่มอบไว้แก่ประชาสังคม