ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2560

ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2560
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
ณ บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์