สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญประจำปี 2560

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญประจำปี 2560

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ประจำปี 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน