ทรัพย์สินจุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมดูงานสยามสินธร

ทรัพย์สินจุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมดูงานสยามสินธร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการที่ดิน และโครงการพัฒนาของสยามสินธร” โดยมีคุณสืบพงศ์ เกียรติวิศาลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทสยามสินธร จำกัด ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมโครงการสินธร เรสซิเดนท์