ทรัพย์สินจุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมดูงานสยามสินธร

ทรัพย์สินจุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมดูงานสยามสินธร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
 เข้าเยี่ยมชมดูงานเรื่อง“การบริหารจัดการที่ดิน และโครงการพัฒนาของสยามสินธร” 
โดยมีคุณสืบพงศ์ เกียรติวิศาลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมโครงการสินธร เรสซิเดนท์