สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูงานเรื่องระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ตลาดสามย่าน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูงานเรื่องระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ตลาดสามย่าน

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 55  ส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
โดยคุณทรงศรี ลิ้มรสเลิศ ผู้จัดการทั่วไป และ คุณสุภาภรณ์ เจริญผล ผู้ช่วย
ผู้จัดการทั่วไป
  ให้การต้อนรับ คุณชฎาพร  พร้อมพอชื่นบุญ  ผู้จัดการโครงการ

รีไซเคิล 360 องศา  รักโลกทุกวัน......ช่วยกันรีไซเคิล  สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาส
เดินทางเข้าดูงานเรื่องระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของตลาดและชมการสาธิต
เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก และก๊าซชีวภาพ