ประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงถนน แยกซ.จุฬาฯ 32 เป็นการชั่วคราว